V prípade duplicitnej platby prosím, vyplňte žiadosť o vrátenie duplicitnej platby a zašlite nám ho na doublered@doublered.eu