Starostlivosť o produkty

Topánky:
 

  • pre udržanie kvality je potrebné pravidelné ošetrovanie a čistenie 
  • na údržbu odporúčame kefu na obuv alebo čistiacu penu a samozrejme impregnáciu 

Oblečenie:  

  • pre udržanie kvality sa riaďte symbolmi na ošetrovacom štítku každého oblečenia   

POUŽÍVANÉ SYMBOLY PRE ÚDRŽBU TEXTÍLIÍ PODĽA PLATNEJ NORMY

PRANIE  
Vanička znázorňuje spracovanie praním v domácnosti (ručne alebo strojovo). Používa sa na poskytovanie informácie o maximálnej teplote pri praní a maximálnom mechanickom pôsobení pri praní, ako je to znázornené v tabuľke 1.
Tabuľka 1 - Symboly postupov prania
Symbol Postup prania
- maximálna teplota prania 95 °C          
- normálny postup
- maximálna teplota prania 70 °C    
- normálny postup
- maximálna teplota prania 60 °C    
- normálny postup
- maximálna teplota prania 60 °C    
- šetrný postup
- maximálna teplota prania 50 °C    
- šetrný postup
- maximálna teplota prania 40 °C    
- normálny postup
- maximálna teplota prania 40 °C    
- šetrný postup
- maximálna teplota prania 40 °C    
- veľmi šetrný postup
- maximálna teplota prania 30 °C    
- normálny postup
- maximálna teplota prania 30 °C    
- šetrný postup
- maximálna teplota prania 30 °C    
- veľmi šetrný postup
- ručné pranie
- maximálna teplota 30  °C    
- výrobok sa nesmie prať
BIELENIE 
Trojuholník znázorňuje postup bielenia (pozri tabuľku 2).
Tabuľka 2 - Symboly bielenia
Symbol Postup bielenia
- môže sa použiť akýkoľvek bieliaci prostriedok
- môže sa použiť len oxidačný/bezchlórový bieliaci prostriedok 
- výrobok sa nesmie bieliť 
SUŠENIE
Štvorec s kruhom vnútri znázorňuje sušenie v bubnovej sušičke po postupe prania, nastavenie maximálnej teploty je znázornené jednou alebo dvomi bodkami umiestnenými vnútri symbolu, ako je znázornené v tabuľke 3.
Tabuľka 3 - Symboly sušenia
Symbol  Postup sušenia v bubnovej sušičke
- môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom programe
- môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia
- nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke
Symbol Postup prirodzeného procesu sušenia
- sušenie zavesením na šnúre
- sušenie odkvapkávaním na šnúre
- sušenie v rozprestretom stave
- sušenie odkvapkávaním v rozprestretom stave
- sušenie zavesením na šnúre v tieni
- sušenie odkvapkávaním na šnúre v tieni
- sušenie v rozprestretom stave v tieni
- sušenie odkvapkávaním v rozprestretom stave v tieni
ŽEHLENIE
Žehlička znázorňuje postup domáceho žehlenia a mangľovania s použitím pary alebo bez použitia pary. Nastavenie maximálnej teploty je znázornené jednou, dvomi alebo tromi bodkami, umiestnenými v symbole, ako je znázornené v tabuľke 4.
Tabuľka 4 — Symboly žehlenia
Symbol Postup žehlenia
- žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C
- žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C
- žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 110 °C, bez pary
- žehlenie s parou môže spôsobiť nenávratné poškodenie
- výrobok sa nesmie žehliť
PROFESIONÁLNE OŠETROVANIE TEXTÍLIÍ
Kruh znázorňuje postup chemického čistenia a mokrého čistenia textilných výrobkov (okrem prírodných usní a kožušín), vykonávaného profesionálmi. Poskytuje informácie o jednotlivých postupoch čistenia, ako je popísané v tabuľke 5.
Tabuľka 5 — Symboly profesionálneho ošetrovania textílií
Symbol Postup suchého chemického čistenia
- profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F
- normálny postup
- profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne a všetkých rozpúšťadlách uvedených pre symbol F
- šetrný postup
- profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (teplota destilácie v rozmedzí od 150°C do 210°C , bod vzplanutia od 38°C do 70°C )
- normálny postup
- profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (teplota destilácie v rozmedzí od 150°C do 210°C , bod vzplanutia od 38°C do 70°C )
- šetrný postup
- výrobok sa nesmie chemicky čistiť
Symbol Postup mokrého čistenia
- profesionálne mokré čistenie
- normálny postup
- profesionálne mokré čistenie
- šetrný postup
- profesionálne mokré čistenie
- veľmi šetrný postup
- nesmie sa čistiť za mokra