Žiadosť o vrátenie platby si stiahnete tu: žiadosť o vrátenie platby.
Vyplnenú nám ju pošlite na doublered@doublered.eu.